Welkom op de website van Padelverlichting. Hieronder volgt een uitleg over deze website en wat u dient te weten voordat u uw informatie invult op deze website. Bij het opgeven van informatie dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Padelverlichting Wij vragen u dan ook de algemene voorwaarden goed te lezen voordat u ermee akkoord gaat.

Padelverlichting respecteert uw privacy. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de doeleinden en het beleid van Padelverlichting met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. We raden u aan om dit document goed door te lezen, voordat u uw gegevens opgeeft op deze website en gebruik maakt van de informatie en dienstverlening van Padelverlichting.

De partij die uw persoonsgegevens verwerkt is VVS Lighting B.V. / Padelverlichting.nl., gevestigd aan de Hoofdweg-Westzijde 271 te Lijnden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Padelverlichting verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsgegevens
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Waarom we gegevens nodig hebben

Padelverlichting verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om bestellingen goed te verwerken en u op de hoogte te houden van uw bestelling.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Cookies & websitebezoek

Padelverlichting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geen verstrekking aan derde partijen

Padelverlichting verstrekt géén persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij zij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen. Onder derde partijen wordt verstaan alle andere partijen dan Padelverlichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bezoekers van deze website kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door Padelverlichting zijn verwerkt. Vervolgens kunt u Lichtunie verzoeken deze gegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen.

Padelverlichting, Hoofdweg-Westzijde 271 | 1175KC Lijnden | Telefoonnummer: 023-2210200 | E-mail: info@padelverlichting.nl

Wijzigingen Privacyverklaring

Padelverlichting behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren de bezoeker deze Privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen.

Het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

U kunt ten alle tijden inzage krijgen in de van u door ons opgeslagen gegevens. Stuur een mail naar info@padelverlichting.nl en wij nemen uw aanvraag in behandeling.

Het recht op intrekking van verleende toestemming

U kunt desgewenst uw gegevens die wij gebruikt hebben in een offerte of factuur of ingevuld heeft in een contactformulier op onze website laten verwijderen. Stuur een mail naar info@padelverlichting.nl en wij nemen uw aanvraag in behandeling.

Klachten

U heeft het recht op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Padelverlichting niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Padelverlichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Padelverlichting.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op het bepaalde in deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.